مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب BUS STOP
حالت نمایش
Pic BUS STOP( www.par30cad.ir - Par30cad@gmail.com ) (6)

ایستگاه اتوبوس

روزانه میلیون ها نفر از اتوبوس استفاده می کنند، بنابراین احداث ایستگاه های اتوبوس شهری به تعداد لازم و در فاصله های مشخص بین شهر اهمیت ویژه ای دارد.