مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب Asian Games Village
حالت نمایش
asian-games-village

تحلیل مجموعه مسکونی خارجی (Asian Games Village)

برای این خانه ، انتخاب دقیقی از مصالح و رنگ ها صورت گرفته است . دیوارهای بیرونی ساختمان ، با یک سنگدانه به کار رفته در محل پرداخت می شوند و در عین حال ، دیوارهای حیاط ، از سنگ کوارتزیت دهلی هستند .