مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب کارآموزی
حالت نمایش
ab&fazelab

پروژه کارآموزی آب و فاضلاب

آب یکی از نیازهای اساسی زندگی انسانها می باشد. نیاز امروزه بشر به آب، او را واداشته تا آب مصرف شده را برای مصارف دوباره تصفیه نماید. بنابراین نیاز به شبکه ای برای جمع آوری آب مصرفی توسط مصارف خانگی امری ضروری به نظر می رسد.

Cover - Gozaresh karamozi – Sakhteman BeToni ( www.par30cad.ir )

گزارش کارآموزی ، ساختمان بتنی

اجرای کـارهـای ساختمانی شـامـل مراحـل متعددی است که ضمن آن افراد با ماشین آلات ساختمانی، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . این روابط ویژگی ها امکان وقـوع حوادث را بـرای نیروی انسـانی را افـزایش می دهـنـد .

Cover - Gozaresh karamozi – kar dar kargah v Omore Daftari sherkate Fani v Mohandesi ( www.par30cad.ir )

گزارش کارآموزی ، کار در کارگاه و امور دفتری شرکت فنی و مهندسی

اجرای ساختمان به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است.