مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب پلان مسجد
حالت نمایش
Masjed (www.par30cad.ir)

دانلود پلان مسجد

عماری مساجد در دوره های مختلف تاریخ ، بیانگر اعتقاد و بینش معماری هر عصر است . پایه و اصول طراحی مسجد ، ضمن اشاره به مواردی نظیر ساختمان مسجد و معماری عملکردی آن و توضیح جهت قبله ، اتصال صفوف ، آستانه ورود به شبستان ، کفش کن ، وضو خانه ، آستانه ورود به مسجد و صحن به بیان اساس سازه ای مساجدو ارتباط آن با مهندسی سازه می پردازد.