مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب پروژه ی فرهنگسرا اتوکدی
حالت نمایش
Farhangsara (www.par30cad.ir)

پروژه ی فرهنگسرا

فرهنگسرا ساختمانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند. در فرهنگسراها معمولاً شرایطی برای آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشه‌ها و هنرهای گوناگون مانند نگارگری، کوزه‌گری، دوزندگی و جزاینها فراهم می‌گردد.