مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب پایان نامه کتابخانه
حالت نمایش
۱۰_design_dalian_library_2

دانلود رساله کتابخانه

کتابخانه گردآورنده تلاش های فرهنگی، هنری، علمی و فنی بشر و قلب نظام اطلاع رسانی یک جامعه است. و با توجه به جایگاه محوری ارتباطات و اطلاع رسانی در تمدن کنونی کتابخانه نهادی است که در عین حفظ میراث دیروز نقشی فعال در شکل دادن به امروز و تغییر جامعه به سوی فردای متعالی دارد. و به این اعتبار کمتر نهادی را می توان یافت که چنین پیوند اساسی با وضع حال و سرنوشت آینده نسبتاً دور یک ملت داشته باشد.   این رساله دارای  ۱۱۷ صفحه با فرمت ورد می باشد. [parspalpaiddownloads id="76"]