مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب دانلود پروژه ی کامل فرهنگسرا
حالت نمایش
Farhangsara1

پروژه ی فرهنگسرا

فرهنگسرا ساختمانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند. در فرهنگسراها معمولا شرایطی برای آموزش پیشه ها و هنرهای گوناگون مانند نگارگری، کوزه گری، دوزندگی و ... فراهم می گردد.