مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب دانلود پروژه ی موزه
حالت نمایش
Moze Ashayer ( www.par30cad

پروژه ی موزه ی عشایر

برای عرصه بندی موزه و تقسیم بندی عناصر نمایش باید بین مجموعه اشیاء به نمایش درآمده، مدار بازدید یا محورهای هدایت و بخش های اطلاع رسانی هماهنگی به وجود آورد.