مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب دانلود پروژه های معماری
حالت نمایش
*

تحلیل کاخ چهلستون اصفهان

از نتیجه درباره تحقیقات درباره چهلستون چنین مستفاد میشود که باغ وسیع چهلستون را شاه عباس کبیر طرح انداخته و در وسط آن عمارتی بشکل کلاه فرنگی با اطاقهای کوچکی در اطراف آن احداث شده بوده است سپس با شروع سلطنت شاه عباس دوم عمارت مزبور توسعه داداه شده و تالار ها و ایوانهایی بر آن افزوده اند. اکنون جای تردید نیست که تالار هجده ستون و تالار آیینه و تزیینات آیینه کاری و مجالس نقاشی سالن پادشاهی باستثنای دو تابلوی معروف جنگ چالدران و کرنال که از الحاقات بعد ...