مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب دانشکده معماری
حالت نمایش
daneshkade  memari

پروژه دانشکده معماری

در وضعیت امروز معماری ایران، توجه به پیشینه فاخر فرهنگ، تمدن، معماری و هنرهای وابسته به آن در ایران و نیز نقد و تحلیل معماری سده اخیر ایران می‌تواند زمینه‌ای را برای ارتقاء دانش و کیفیت معماری امروز و هویت بخشی به آن فراهم سازد.  

Cover university Memari ( www.par30cad.ir )

دانشگاه معماری

دانشجویان در زمان تحصیل خود در دانشگاه طرح های مختلفی را باید طراحی و ترسیم کنند ، در این بین دانشکده معماری یکی از طرح هایی است که استادها بهای زیادی بهش می دهند ، ما این بار خواستیم با هدف خاصی به شما عزیزان کمک کرده باشیم .

Cover - UNI MEMARI VA HONAR ( www.par30cad.ir - Par30cad@gmail.com)

دانشگاه معماری و هنر

در بدو ورود به حوزه مطالعات متوجه شدیم که بسیاری از نقایص و کمبود ها در دانشکده های معماری کشور ما در وحله اول به نقص درسیستم های آموزشی برمی گردد .