مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب داناود مطالعات موزه
حالت نمایش
6414964+4

ِابعاد و اندازه ی ریز فضاهای موزه به همراه تعریفات

برای عرصه بندی موزه و تقسیم بندی عناصر نمایش باید بین مجموعه اشیاء به نمایش درآمده، مدار بازدید یا محورهای هدایت و بخش های اطلاع رسانی هماهنگی به وجود آورد.