مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب دالنود پروژهی رایگان
حالت نمایش
Resale khaneye musighi  ( www.par30cad.ir)

رساله ی خانه ی موسیقی

موسیقی یکی از مظاهر عالی عواطف انسانی است که به استمداد آن حصار تعلق روح درهم شکسته و پهنه ی پرواز عواطف تا بی نهایت هستی گسترش می یابد.