مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب خرید تحلیل مجتمع مسکونی
حالت نمایش
Tahlil-Mojtame-Maskoni-Vanak-www.ProzheKade.ir_

تحلیل مجتمع مسکونی ونک

این پروژه در فستیوال جهانی معماری بارسلونا در سال ۲۰۱۰ در بخش مجتمع های مسکونی، در میان پروژه های منتخب قرار داشت. زمین این مجتمع، باغ قدیمی تقریبا خشک شده ای بود که به کدخدای ده ونک تعلق داشت.