مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب تنظیم شرایط محیطی
حالت نمایش
Tanzim-Sharayet-Mohiti-Bushehr-www.par30cad.ir_

تنظیم شرایط محیطی بوشهر

نوع اقلیم در سواحل گرم و مرطوب می باشد. حداکثر مطلق دمای استان بالاتر از ۵۰ درجه سانتیگراد و حداقل مطلق درجه حرارت به کمی کمتر از ۰ درجه سانتیگراد می رسد. میانگین دمای سالانه بوشهر حدود ۲۵ درجه سانتیگراد است. 

Tanzim Sharayet Mohiti Tabriz (www.par30cad.ir)

تنظیم شرایط محیطی تبریز

رطوبت نسبی به عنوان یک عنصر اقلیمی تحت تاثیر دما و بارش وشرایط طبیعی منطقه قرار دارد و به صورت در صد اندازه گیری می شود که در جدول ترسیمی فوق در دو نوبت در ساعات ۶٫۵ و ۱۲٫۵ اندازی گیری شده است.