مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب تحلیل موزه یهود
حالت نمایش
Tahlil-Moze-yahod-www.ProzheKade.ir_

تحلیل موزه یهود

نام رسمی این پروژه موزه یهود است اما من اسم آنرا “بین خطوط “نامیدم . این کار را برای این کردم که این پروژه بین دو نوع خط یعنی مفهوم اثر و سازماندهی و ارتباط در جریان است .