مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب تحلیل موزه هایدی
حالت نمایش
heidi-weber-museum‎

تحلیل موزه هایدی وبر

مرکز لوکوربوزیه و موزه وبر هایدی با سقفی شناور و پانل های رنگی و روشن، آخرین ساختمان ساخته شده توسط لوکوربوزیه قبل از مرگش در سال ۱۹۶۵ در کشور هلند بود که در سال ۱۹۶۷ تکمیل شد، ساختمانی که توسط لوکوربوزیه به عنوان یک معمار، نقاش و مجسمه ساز انجام گرفت.