مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب تحلیل مسجد قیروان
حالت نمایش
masjed-kairouan

تحلیل مسجد قیروان

مسجد قیروان در کشور تونس‌ در شهر قیروان‌ و در نزدیکى‌ بازار این شهر واقع‌ شده‌ است‌.