مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب تحلیل مدرسه ی خارجی
حالت نمایش
Tahlil School Memari Koper.u-New York(www.par30cad.ir)

تحلیل مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک

استاد مدرسه کوپر یونیون بود – ۱۰ سال تدریس کرد – حدودا ۲۰ سال رئیس آن بود تا آخر عمر. (۲۰۰۱ فوت کرد) او تاثیر زیادی بر روی دانشجویان معماری گذاشت از جمله دانیل لیبسکیند از شاگردان او بود. شیگرو بان و بهرام شیردل از شاگردان او بودند. او بحثی مطرح کرد تحت عنوان معماری معماری یا همان علم معماری یا رشته معماری.