مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب تحلیل مجتمع مسکونی روکو
حالت نمایش
Tahlil-Mojtame-Maskoni-Roko-www.ProzheKade.ir_

تحلیل مجتمع مسکونی روکو

مجتمع مسکونی Rokko که از سه فاز مجزا تشکیل شده است؛ یکی از مهمترین آثار «آندو» در جهت تعامل ساختمان‌ها با طبیعت پیرامون است. ساختمان‌های Rokko1 و Rokko2 در دامنه کوهی با شیب ۶۰ درجه قرار گرفته و در مقطع از شیب زمین استفاده کرده و بین‌ آن‌ها در حدود ۱۵۰۰ مترمربع فضای سبز قرار دارد.