مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب تحلیل فرهنگسرای MACC (مرکز فرهنگی آمریکایی- مکزیکی)
حالت نمایش
583966_QGwVa9XH

تحلیل فرهنگسرای MACC (مرکز فرهنگی آمریکایی- مکزیکی)

تکمیل فاز۱ "ام.آ.سی.سی" مرکز فرهنگی آمریکایی مکزیکی به دلیل داشتن قسمت های فرهنگی شهر آستین  وفضاهای سرگرمی به خلاقیت،محافظت،ارائه و ترقی میراث وهنرهای فرهنگی مکزیکی-آمریکایی اختصاص داده شد.