مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب تحلیل روستا
حالت نمایش
Tahlil-two-nest-village-www.ProzheKade.ir_

تحلیل روستای دو لانه (two nest village)

فواصل بین و اطراف واحدهای آپارتمانی فضاهای مشترک هستند. برخی فضاها آفتابی هستند و در روزهای سرد می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.برخی از آنها نیز پوشیده شده اند و در برابر باد و  خورشید مورد حفاظت قرار گرفته اند.