مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب تحلیل دانشگاه معماری پرتو
حالت نمایش
daneshgah memari Partov

تحلیل دانشگاه معماری پرتو

دانشگاه پرتو در سال ۱۹۹۳ در کشور پرتغال توسط معمار بزرگ آلواروسیزا ساخته شده است.