مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب تحلیل برج لاجیم
حالت نمایش
borje-lajim

تحلیل برج لاجیم

این برج احتمالا مدفن یک یاغی یا امیر است عمارتیست که در خارج ازیک گنبد مخروطی ساده پوشیده شده است که در داخل بصورت مدور تغییر شکل می دهد.