مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب تحلیل باغ های شمال ایران
حالت نمایش
bagh irani

تحلیل باغ های ایرانی

محوطه باستانی پاسارگاد ، اولین پایتخت امپراتوری بزرگ هخامنشی ، در متون گذشته و سفرنامه‌ها به عنوان مجموعه کاخ و باغ و حتی اولین نمونه چهارباغ ایرانی ذکر گردیده است . از پاسارگاد به عنوان پایتختی پر باغ یاد شده است که در آن کاخهایی با طرفین باز در داخل محوطه‌هاپی مشتمل بر باغ‌های وسیع و مکمل قرار دارد .