مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب بررسی موزه
حالت نمایش
big_9 (1)

تحلیل موزه ملی آب ایران

این موزه به منظور جمع آوری نگاه داری و نمایش دستاوردهای سرزمین ایران در مورد آب و تامین،توزیع و استفاده از این ماده حیاتی شکل گرفته است . 

IMG_8325

تحلیل موزه هنرهای معاصر تهران

ساختمان موزه هنرهای معاصر تهران به مثابه اثر ی هنری است که هنر معاصر ایران وبخشی از تاریخ هنر مدرن جهان را نمایندگی می کند.