مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب بررسی تالار لندن
حالت نمایش
talar landan1

تحلیل تالار شهر لندن

برای طراحی ساختمان جدید شهرداری شهر لندن(خانه شهر لندن)،مسابقه ای برای انتخاب بهترین سایت و طرح از میان پنجاه و پنج آلترناتیوبرگزار شد.در این میان،شرکت نورمن فاستر و شرکا در این مسابقه با وجود دید سیاسی و حرفه ای داوران نسبت به موضوع برنده شد.