مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب بررسی اقلیم بوشهر
حالت نمایش
Tanzim-Sharayet-Mohiti-Bushehr-www.par30cad.ir_

تنظیم شرایط محیطی بوشهر

نوع اقلیم در سواحل گرم و مرطوب می باشد. حداکثر مطلق دمای استان بالاتر از ۵۰ درجه سانتیگراد و حداقل مطلق درجه حرارت به کمی کمتر از ۰ درجه سانتیگراد می رسد. میانگین دمای سالانه بوشهر حدود ۲۵ درجه سانتیگراد است.