مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب ایران
حالت نمایش
Tahlil-Mojtame-Maskoni-Roko-www.ProzheKade.ir_

تحلیل مجتمع مسکونی روکو

مجتمع مسکونی Rokko که از سه فاز مجزا تشکیل شده است؛ یکی از مهمترین آثار «آندو» در جهت تعامل ساختمان‌ها با طبیعت پیرامون است. ساختمان‌های Rokko1 و Rokko2 در دامنه کوهی با شیب ۶۰ درجه قرار گرفته و در مقطع از شیب زمین استفاده کرده و بین‌ آن‌ها در حدود ۱۵۰۰ مترمربع فضای سبز قرار دارد.

Tahlil-two-nest-village-www.ProzheKade.ir_

تحلیل روستای دو لانه (two nest village)

فواصل بین و اطراف واحدهای آپارتمانی فضاهای مشترک هستند. برخی فضاها آفتابی هستند و در روزهای سرد می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.برخی از آنها نیز پوشیده شده اند و در برابر باد و  خورشید مورد حفاظت قرار گرفته اند.

ghaliche-dar-rahro[1]

چگونه ورودی خانه را زیباتر کنیم؟

طراحی ورودی هر خانه با توجه به نقشه و بزرگی ساختمان ها متفاوت است. متاسفانه این روزها به دلیل محدودیت فضا و ضعف در سیستم نقشه کشی، کمتر قسمتی به نام ورودی خانه جلب توجه می کند و تفکیکی برای قسمت ورودی با تمامی فضای خانه وجود ندارد.