مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب مرتبط با برچسب اقلیم شمال ایران
حالت نمایش
Cover - Eghlim shomal iran (www.par30cad.ir  -  par30cad@gmail.com

اقلیم شمال ایران ، پاورپوینت

اقلیم شناسی از وضع جغرافیایی نقاط زمین گفت وگو می کند و معمولا نوع اقلیم با توجه به تقسیمات جغرافیایی همراه با ارتفاع مشخص آن از سطح دریا وجود می آید.