مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب نوشته شده در موضوع: کارآموزی
حالت نمایش
Cover - Gozaresh karamozi – Sakhteman BeToni ( www.par30cad.ir )

گزارش کارآموزی ، ساختمان بتنی

اجرای کـارهـای ساختمانی شـامـل مراحـل متعددی است که ضمن آن افراد با ماشین آلات ساختمانی، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . این روابط ویژگی ها امکان وقـوع حوادث را بـرای نیروی انسـانی را افـزایش می دهـنـد .

Cover - Gozaresh karamozi – kar dar kargah v Omore Daftari sherkate Fani v Mohandesi ( www.par30cad.ir )

گزارش کارآموزی ، کار در کارگاه و امور دفتری شرکت فنی و مهندسی

اجرای ساختمان به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است.