مرجع آموزش و پروژه های آماده
مطالب نوشته شده در موضوع: متره و برآورد
حالت نمایش
metre home plan 2Tabaghe (www.par30cad.ir)

پروژه ی کامل متره و برآورد ساختمان دو طبقه

متره عبارت است "از محاسبه و اندازه گیری مقادیر مصالح مورد نیاز ، برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقادیر مصالح به کار رفته و مصرف شده در یک پروژه اجرا شده "

Cover Metre  ( www.par30cad.ir )

دانلود پروژه رایگان متره و برآورد

کارفرما برای هزینه هایی که قرار است برای پروژه ی خود خرج کند نیاز به برآورد هزینه ی اولیه دارد. به همین دلیل ما اینبار برای شما یک پروژه متره و برآورد آماده کردیم ، تا بتوانید استفاده ی لازم را ببرید.