مرجع آموزش و پروژه های آماده
رساله فرودگاه
نویسنده: حمزه هاشمی
۱۰ آبان ۱۳۹۵
airport-terminal1

در دنیای امروز که هر روزه به سرعت زندگی افزوده می شود حل مسائل مربوط حمل و نقل سریع و بی ۰دغدغه را می توان کانون توجه همه اشخاص مرتبط با این سرعت دانست. 

حال فرودگاهها که نقش اساسی در همه ابعاد حمل و نقل دارند وظایف سنگینی را بر دوش دارند تا بتوانند به بهترین نحوه کالاها و اشخاص را در پرتو حضور هواپیما به مقاصد مورد نظر برساند.
مسافر، فرودگاه و هواپیما هر سه نیازمند یکدیگرند تا بتوانند چرخه ای مطلوب که رسیدن به هدف نهایی یعنی حمل و نقل ایمن و سریع است دست یابند.
جایگاه و نقش حمل و نقل در ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی و اقتصادی در جوامع امروزی بر کسی پوشیده نیست و فرودگاه در کنار مابقی پایانه ها از حساس ترین بازیگر این نقش هستند.

 

فهرست

عنوان                                                                                     صفحه

چکیده  ……………………………………………………………………………………………….۸

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………..۱۰

بررسی تعدادی از مفاهیم معماری از دیدگاه حرکت……………………………………….۱۶

فصل اول (معرفی استان آذربایجان غربی)……………………………………………………۱۸

موقعیت جغرافیایی ، حدود ، وسعت………………………………………………………….۱۹

موقعیت تاریخی……………………………………………………………………………………۲۲

ویژگی های انسانی……………………………………………………………………………….۳۳

پوشش گیاهی (استان آذربایجان غربی)………………………………………………………۳۶

فصل دوم ( فرودگاه ها )……………………………………………………………………….۵۰

فرودگاه ها …………………………………………………………………………………………۵۱

ویژگی های ترمینال مدرن………………………………………………………………………۵۱

نقشه آرایش دیاگرامی رابطه بین ترمینال ، باند ، جاده……………………………………۵۵

تاسیسات ترمینال…………………………………………………………………………………۵۷

نقش اصلی ساختمان ترمینال…………………………………………………………………..۵۸

نقشه ترمینال……………………………………………………………………………………….۶۱

نقشه آرایش ترمینال………………………………………………………………………………۶۳

طراحی مقطع………………………………………………………………………………………۶۵

جتی…………………………………………………………………………………………………۶۶

عوامل محیطی…………………………………………………………………………………….۶۶

فصل سوم…………………………………………………………………………………………۶۹

مقدمه………………………………………………………………………………………………۷۰

عناصر پایانه های مسافر بین المللی………………………………………………………..۷۲

بخش مسافران خارجی……………………………………………………………………….۷۲

سالن گمرک…………………………………………………………………………………….۷۲

سالن عمومی خارجی…………………………………………………………………………۷۳

محوطه انتظار عمومی…………………………………………………………………………۷۴

جلوخان…………………………………………………………………………………………۷۶

انواع الگوی پایانه در ارتفاع………………………………………………………………..۸۲

انواع الگوهای پایانه در سطح………………………………………………………………۸۴

الگوی پایانه……………………………………………………………………………………۸۸

اصول جریان مسافر………………………………………………………………………….۹۱

ملاحظات برنامه ریزی و طراحی پایانه مسافربری…………………………………..۱۰۴

تاثیر اقلیم بر روند طراحی……………………………………………………………………….۱۰۸

باند سطحی در فرودگاه………………………………………………………………………….۱۰۹

ارتفاع………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

طبقه بندی فرودگاه ها…………………………………………………………………………..۱۱۱

فرودگاه های غیرتجاری………………………………………………………………………..۱۱۲

فرودگاه های تجاری……………………………………………………………………………۱۱۴

طبقه بندی سازمان ایکائو………………………………………………………………………۱۱۴

ویژگی های بار………………………………………………………………………………….۱۱۶

انواع بار…………………………………………………………………………………………..۱۱۶

اصول جریان بار………………………………………………………………………………..۱۱۷

اصول باربری……………………………………………………………………………………۱۲۱

انواع وسایل حمل بار…………………………………………………………………………۱۲۴

مکان یابی پایانه بار……………………………………………………………………………۱۲۴

الگوی پایانه بار………………………………………………………………………………..۱۲۶

محوطه پذیرش بار……………………………………………………………………………۱۲۹

محوطه بازرسی ایمنی و کنترل های  امنیتی ……………………………………………۱۳۰

محوطه کارهای اداری ، مالی و مراجعین………………………………………………..۱۳۲

محوطه گمرک ورودی………………………………………………………………………..۱۳۳

محوطه بازرسی ایمنی و کنترل های امنیتی……………………………………………….۱۳۳

دسترسی جاده ای……………………………………………………………………………. ۱۴۲

خودروی شخصی ……………………………………………………………………………۱۴۲

تاکسی ………………………………………………………………………………………….۱۴۳

اتوبوس شهری………………………………………………………………………………..۱۴۴

اتوبوس یا مینی  بوس ویژه………………………………………………………………..۱۴۵

دسترسی ریلی ……………………………………………………………………………….۱۴۶

راه آهن سراسری…………………………………………………………………………….۱۴۶

مترو…………………………………………………………………………………………….۱۴۷

سیستم ریلی ویژه……………………………………………………………………………۱۴۸

توقفگاه ها…………………………………………………………………………………….۱۵۰

ساختمان VIP………………………………………………………………………………..164

ساختمان CIP ……………………………………………………………………………….166

چگونگی طراحی محل های بازرسی بدنی مسافر و بازرسی دستی توشه همراه..۱۷۰

نمودار رابطه بین سفر هواپیما و نوع ترمینال………………………………………….۱۷۳

نمودار معیارهای طرح ترمینال ………………………………………………………….۱۷۴

نمودار ساختمان ترمینال…………………………………………………………………..۱۷۵

نمودار نواحی محیطی فرودگاه………………………………………………………….۱۷۵

نمودار تسهیلات غیر هوایی و غیر فروش در ساختمان ترمینال…………………۱۷۵

معیارهای کنترل موثر بار…………………………………………………………………۱۷۶

نمودار عملیات توشه دار و مسیر توشه های خروجی…………………………….۱۸۳

این پروژه شامل ۱۸۴ صفحه وورد میباشد.

  
Par30cad 1

مشخصات

  • فرمت فایل: Word
  • حجم فایل: 1.22 مگابایت
  • منبع این فایل: پارسی کد / مرجع پروژه و آموزش
  • ( ارسال پروژه ها رایگان نمی باشد ، در صورتی که به دنبال پروژه های رایگان هستید تماس نگیرید ) ۷۹۰۶ ۷۵۰ ۰۹۳۹ هاشمی

دانـــــلود

مطالب مرتبط با این نوشته