مرجع آموزش و پروژه های آماده
رساله دهکده آرامش
نویسنده: حمزه هاشمی
۱۸ دی ۱۳۹۵
14

فرد در یک محیط آرام و دور از تنش بهتر می تواند با مشکلات مقابله کرده و آنها را حل نماید تا زمانی که فشارهای مداوم محیطی، فرصتی جهت مقابله به او نمی دهد.

 • فهرست:
 •  
 • ∆ فصل اوّل : آغاز کلام: ………………………………………………………………………………………. ۵
 • (۱-۱) □ مقدمه و خلاصه رساله ……………………………………………………………………………….. ۵
 • (۲-۱) □ معرفی و توضیح پیرامون موضوع…………………………………………………………………..۶
 • ∆ فصل دوّم : ضرورت و علل توجیه طرح ……………………………………………………………۱۰
 • (۱-۲) □ سلامت روان – جایگاه سلامت روان …………………………………………………………..۱۰
 • (۲-۲) □ ضرورت ایجاد دهکده آرامش ……………………………………………………………………. ۱۴
 • (۳-۲) □ ضرورت ایجاد دهکده آرامش در ایران، تهران ………………………………………. ۱۵
 • ∆ فصل سوّم: محیط آرامش بخش ……………………………………………………………………….۱۷
 • (۱-۳) □ عناصر محیط آرامش بخش……………………………………………………… …………….. ۱۷
 • (۱-۱-۳)  ○ نور  ……………………………………………………………………………………………. ۲۴
 • (۲-۱-۳)  ○ رنگ …………………………………………………………………………………………… ۲۵
 • (۳-۱-۳)  ○ صوت ………………………………………………………………………………………………. ۲۶
 • (۴-۱-۳)  ○ بو ……………………………………………………………………………………………………. ۲۷
 • (۵-۱-۳)  ○ فضا …………………………………………………………………………………………………. ۲۸
 • (۲-۳) □ طبیعت شفا بخش …………………………………………………………………………………… ۲۹
 • (۱-۲-۳) ○ آب  …………………………………………………………………………………………………. ۲۹
 • – آبنما ها ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۰
 • (۲-۲-۳) ○ گل، گیاه، درخت ……………………………………………………………………………….. ۵۵
 • – بام سبز ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
 • –  باغچه ها  ………………………………………………………………………………………………………. ۸ ۷
 • (۳-۳) □ خدمات محیط آرامش بخش ……………………………………………………………………. ۱ ۸
 • (۱-۳-۳) ○ درمانهای نمایشی ……………………………………………………………………………….. ۸۲
 • – هنر درمانی ……………………………………………………………………………………………………….. ۸۵
 • – نمایش درمانی …………………………………………………………………………………………………..  ۹۱
 •  (۲-۳-۳) ○ درمانهای فعالیتی ………………………………………………………………………………. ۹۵
 • – کار درمانی ………………………………………………………………………………………………………. ۹۶
 • – تفریح درمانی (ارتباط با طبیعت) ………………………………………………………………………..  ۹۸
 • – ورزش ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
 • – مدیتیشن و یوگا ………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳
 • – محیط درمانی ……………………………………………………………………………………………………۱۰۷
 • ∆ فصل چهارم: نمونه ها و مصادیق ………………………………………………………………….. ۱۰۸
 • (۱-۴) □ بررسی مصادیق …………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
 • (۲-۴) □ تصاویر الهام بخش ………………………………………………………………………………… ۱۱۹
 • (۳-۴) نتایج و احکام حاصل ……………………………………………………………………………….   ۱۲۲
 1. ∆ فصل پنجم: سایت(بستر طرح) ………………………………………………………………………. ۱۴۳
 •  (۱-۵) □ کلیاتی پیرامون استان و شهر تهران ………………………………………………………….. ۱۴۳
 • (۱-۱-۵) ○ تقسیمات کشوری و سیاسی ………………………………………………………………… ۱۴۳
 • (۲-۱-۵) ○ ویژگیهای جغرافیایی و طبیعی ……………………………………………………………… ۱۴۴
 • (۳-۱-۵) ○ جمعیت ……………………………………………………………………………………………. ۱۴۵
 • – ترکیب سنی  ……………………………………………………………………………………………………. ۱۴۶
 • – سواد ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۷
 • – آموزش …………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۷
 • – ویژگی اقتصادی ……………………………………………………………………………………………… ۱۴۷
 • (۲-۵) □ تحلیل سایت ……………………………………………………………………………………….. ۱۴۸
 • (۱-۲-۵) ○ اهداف انتخاب سایت ………………………………………………………………………… ۱۴۸
 • (۲-۲-۵) ○ جانمایی سایت …………………………………………………………………………………. ۱۴۹
 • (۳-۲-۵) ○ دسترسی به سایت …………………………………………………………………………….. ۱۵۰
 • (۴-۲-۵) ○ مرزها و همسایگی ها ………………………………………………………………………… ۱۵۱
 • (۵-۲-۵) ○ چشم اندازها …………………………………………………………………………………….. ۱۵۲
 • (۶-۲-۵) ○یخبندان  …………………………………………………………………………………………… ۱۵۴
 • (۷-۲-۵) ○ مطالعات زمین شناسی  ……………………………………………………………………… ۱۵۴
 • (۸-۲-۵) ○ باد  ………………………………………………………………………………………………… ۱۵۵
 • (۹-۲- ۵) ○ تابش آفتاب  ………………………………………………………………………………….. ۱۵۵
 • (۱۰-۲-۵) ○ دمای هوا  …………………………………………………………………………………….. ۱۵۶
 • (۱۱-۲-۵) ○ رطوبت و بارش ……………………………………………………………………………….۱۵۸
 • (۳-۵) □ جهت و فرم ساختمان در رابطه با اقلیم  …………………………………………………… ۱۶۳
 • (۴-۵) □ تحلیل شکل گیری مجموعه در سایت  …………………………………………………….. ۱۶۳
 1. ∆ فصل ششم: مقدمات طراحی ………………………………………………………………………… ۱۶۶
 • (۱-۶) □ تصویری کلی از برنامه عملکردی دهکدۀ آرامش  ……………………………………….۱۶۶
 • (۲-۶) □ انواع فعالیت ها و خدمات دهکدۀ آرامش  ……………………………………………….. ۱۶۷
 • ○ هنر درمانی  …………………………………………………………………………………………………… ۱۶۸
 • ○ کار درمانی …………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۹
 • ○ ورزش درمانی  ……………………………………………………………………………………………… ۱۷۱
 • (۳-۶) □ شناخت مخاطبان طرح  ………………………………………………………………………… ۱۷۲
 • (۴-۶) □ نوع فضاها و دیاگرام ارتباط فضایی  ……………………………………………………….. ۱۷۳
 • (۵-۶) □ برنامه ریزی فیزیکی  ……………………………………………………………………………. ۱۷۷
 • (۱-۵-۶) ○ جدول برنامه ریزی فیزیکی  ……………………………………………………………… ۱۷۹
 • (۶-۶) □ اخذ استانداردهای مبنا  …………………………………………………………………………. ۱۷۹

منابع و مأخذ  …………………………………………………………………………………………………….۱۸۴

 

 • این رساله دارای  ۲۰۳ صفحه با فرمت ورد می باشد.

Par30cad 1

مشخصات

 • فرمت فایل: Word
 • حجم فایل: 24.9 مگابایت
 • منبع این فایل: پارسی کد / مرجع پروژه و آموزش
 • کسانی که نیاز به پروژه  دارند می توانند با شماره پایین تماس گرفته تا در سریعترین زمان برایشان ایمیل گردد . ( ارسال پروژه ها رایگان نمی باشد ، در صورتی که به دنبال پروژه های رایگان هستید تماس نگیرید ) ۷۹۰۶ ۷۵۰ ۰۹۳۹ هاشمی

دانـــــلود

مطالب مرتبط با این نوشته