مرجع آموزش و پروژه های آماده
رساله خانه فرهنگ و هنر
نویسنده: حمزه هاشمی
۱۸ دی ۱۳۹۵
media_35692

در جهت شناخت نظام موجود فرهنگی و اجتماعی ارائه تعریفی از فرهنگ ضروری است. فرهنگ به معنای کلّ آن، هر آنچه را که دست ساخت و یا تفکّر ساخت انسان است شامل می شود؛ هر ملتی فرهنگ خاصّ خود را دارد که جوهره آن­را تشکیل می دهد. جوهره­ای که در حدّی گسترده از طبقات اجتماعی و سطوح مختلف زندگی تبعّیت نمی کند که زمان طولانی از ریشه­های خود جدا بماند.

فهرست مطالب

عنوان……………………………. صفحه

چکیده.. ‌۱

مقدمه:.. ۲

روند انجام پروژه.. ۲

طرح مساله.. ۲

روند تحقیق.. ۳

پیش فرض پژوهش.. ۳

روش پژوهش.. ۴

مطالعات کتابخانه ای:.. ۴

مطالعات آماری، نقشه ها و تصاویر:.. ۵

مطالعات میدانی:.. ۵

مصاحبه های تخصصی:.. ۶

پیشینه پژوهش.. ۶

 

فصل ۱ –  مطالعات پایه  و شناخت موضوع.. ۸

تعاریف و مفاهیم پایه.. ۹

مقدمه.. ۹

طرح مساله و اهمیت موضوع پژوهش.. ۱۱

تمدن و فرهنگ.. ۱۲

معانی “فرهنگی “و “ دائره المعارفی “ فرهنگ.. ۱۴

تعریف فرهنگ    culture. 15

تعریف واژه “ فرهنگ “ درفرهنگ های فارسی.. ۱۶

تعریف فرهنگ نزدایرانیان.. ۱۷

۱- دکترعلی شریعتی.. ۱۸

دکترمحمدعلی اسلامی ندوشن.. ۱۸

دکترعبدالکریم سروش.. ۱۸

استادمحمدتقی جعفری.. ۱۸

تعریف مقوله هنر.. ۱۹

تعریف هنر.. ۱۹

عناصر موجود در یک اثر هنری.. ۲۰

کلیات هنر در خانه فرهنگ و هنر.. ۲۱

طبقه بندی هنرها در خانه فرهنگ و هنر.. ۲۳

پیوند هنرها در خانه فرهنگ و هنر.. ۲۴

رابطه هنرها در خانه فرهنگ و هنر.. ۲۵

تعریف مفهومی فرهنگ.. ۲۷

تعریف لغوی  فرهنگ.. ۲۹

تقسیم‌بندی تعاریف فرهنگ:.. ۳۰

ضرورت پرداختن به فرهنگ.. ۳۱

ویژگیهای فرهنگ :.. ۳۲

پیشینه مراکز فرهنگی.. ۳۴

لزوم ایجاد مراکز فرهنگی.. ۳۶

خود آگاهی فرهنگی.. ۳۶

زمینه های فرهنگی که دخالت در آنها امکان دارد.. ۳۸

آگاهی یافتن به محیط زیست از راه آموزش زیبایی شناسی   ۳۹

شرکت در ایجاد محیط زیست فرهنگی.. ۳۹

شکلهای جدید فرهنگی.. ۴۰

مفاهیم سیاست فرهنگی در ایران.. ۴۰

گسترش فرهنگ.. ۴۳

استفاده از اوقات فراغت در جهت کسب فرهنگ.. ۴۴

فراغت.. ۴۶

اوقات فراغت.. ۴۶

طبقه بندی اوقات فراغت.. ۴۶

کار کردهای اوقات فراغت.. ۴۷

الف- تامین استراحت.. ۴۷

برخی آثار و نتایج اوقات فراغت.. ۴۸

عوامل موثر در برنامه ریزی فراغت.. ۵۰

نکات مورد توجه در ایجاد فضای فراغتی.. ۵۱

فراغت، گردشگری و فرهنگ.. ۵۲

نمونه های گوناگون وقت گذرانی.. ۵۲

نظاره و تماشا.. ۵۴

فعالیت های صحنه ای.. ۵۵

۱۲- ضرورت مجموعه های فرهنگی.. ۵۶

– تقسیم بندی فضاهای فرهنگی شهر.. ۵۷

تقسیم بندی خانه های فرهنگ و هنر.. ۶۰

 

فصل ۲ – بررسی مبانی نظری ماهیت خانه فرهنگ و هنر   ۶۱

حوزه های فعالیت مجموعه.. ۶۲

الف- آموزشی   ب- فرهنگی   ج- اداری   د- خدماتی   ۶۲

بخش آموزشی.. ۶۲

کانون هنرهای تجسمی.. ۶۲

اهداف کانون هنرهای تجسمی.. ۶۳

کانون صنایع دستی در خانه فرهنگ.. ۶۴

اهداف کانون صنایع دستی در خانه فرهنگ.. ۶۴

کانون موسیقی در خانه فرهنگ.. ۶۵

اهداف کانون موسیقی در خانه فرهنگ.. ۶۶

کانون نمایش در خانه فرهنگ.. ۶۶

بخش فرهنگی در خانه فرهنگ.. ۷۰

بخش اداری در خانه فرهنگ.. ۷۰

بخش خدماتی در خانه فرهنگ.. ۷۰

طبقه بندی عام فضاهای اصلی و فرعی در خانه فرهنگ   ۷۰

فضاهای آموزشی.. ۷۰

فضاهای کمک آموزشی ( وابسته آموزشی).. ۷۱

فضاهای اداری، رفاهی و خدماتی.. ۷۱

 

فصل ۳ – بررسی تطبیقی.. ۷۲

نمونه های موردی.. ۷۲

مجتمع فرهنگی فجر سنندج.. ۷۳

مجتمع فرهنگی بوعلی سینای همدان.. ۷۶

فرهنگسرای خاوران.. ۸۱

زیر زمین .. ۸۶

فرهنگسرا نگارستان (موزه قران).. ۸۶

مجموعه خانه فرهنگ و هنر سرو.. ۸۷

واحد آموزش.. ۸۸

واحد عکاسی.. ۸۹

واحد زبان .. ۸۹

واحد کامپیوتر.. ۸۹

کارگاه هنرهای تجسمی .. ۹۰

واحد نگارخانه.. ۹۰

واحد کتابخانه:.. ۹۰

خانه مشق فرهنگسرا ی سرو .. ۹۰

نوار خانه موسیقی .. ۹۱

کانون قرآن .. ۹۱

کانون شعر و ادب فارسی .. ۹۱

کانون فیلم .. ۹۱

کانون شطرنج .. ۹۱

کانون تئأتر .. ۹۲

کانون موسیقی .. ۹۲

سالن ورزشی .. ۹۲

مهد کودک فرهنگسرای سرو .. ۹۳

امکانات رفاهی .. ۹۳

آمفی تئأتر شماره ۱ (تراس تابستانی).. ۹۳

آمفی تئأتر شماره ۲ ( سالن اجتماعات).. ۹۳

خانه فرهنگ مسجد جوادالائمه (ع).. ۹۴

خانه فرهنگ شمس المعالی و دره المعالی.. ۹۴

خانه فرهنگ دردار.. ۹۴

خانه فرهنگ سلمان فارسی.. ۹۵

نگارخانه و خانه فرهنگ کوثر.. ۹۵

مجتمع ورزشی رفسنجان اثر آقای میرمیران .. ۹۶

چایخانه سنتی (قهوه خانه ) – کانون های تحول آفرین    ۹۷

مجموعه فرهنگی فرشچیان اصفهان.. ۹۹

پیش گفتار.. ۱۰۰

پیوند معماری و دنیای عرفان.. ۱۰۱

مجموعه‌ی فرهنگی رفسنجان.. ۱۰۶

مشخصات فنی عمومی پروژه.. ۱۰۷

روابط و باورهای اجتماعی .. ۱۱۰

مجموعه فرهنگی پمپیدو (پاریس).. ۱۱۰

مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو (نومهآ،کالدونیای جدید)   ۱۱۲

مرکز فرهنگی جان مری جیبائو ،نومئا.. ۱۱۳

 

فصل ۴ – بررسی وضعیت کلی شهر تهران.. ۱۱۷

جمع آوری اطلاعات و بررسی در مورد تهران قدیم و تهران جدید.. ۱۱۸

ویژگیهای محیطی منطقه تهران.. ۱۲۲

ویژگیهای اقلیمی و جوی .. ۱۲۲

دما و تغییرات آن .. ۱۲۳

بارش و میزان بارندگی.. ۱۲۴

رطوبت نسبی هوا.. ۱۲۶

باد .. ۱۲۷

تبخیر .. ۱۲۷

تعداد روزهای یخبندان .. ۱۲۸

تابش آفتاب .. ۱۲۹

۴-۸- موقعیت تابش خورشید.. ۱۳۰

۴-۹- بادهای غالب.. ۱۳۰

۴-۱۰- سرعت و جهت باد.. ۱۳۱

۴-۱۱- درجه حرارت ورطوبت نسبی.. ۱۳۲

برنامه های فیزیکی و شرح کاربریهای طرح.. ۱۳۲

بخش فرهنگی.. ۱۳۲

بخش آموزشی.. ۱۳۳

بخش اداری.. ۱۳۳

بخش خدماتی.. ۱۳۳

 

فصل ۵ – شناخت و بررسی عرصه  طرح.. ۱۳۴

سایت شناسی.. ۱۳۴

شناخت و بررسی عرصه  طرح.. ۱۳۵

سایت شناسی.. ۱۳۵

پلان محدوده سایت.. ۱۳۶

تصاویر داخلی از سایت.. ۱۳۹

جهت وزش باد مطلوب در سایت.. ۱۴۰

پلان کاربریهای محدوده سایت.. ۱۴۱

 

فصل ۶ – بررسی استانداردهای.. ۱۴۲

محیطی و فضایی.. ۱۴۲

ظرفیت راه خروج.. ۱۴۳

الف- واحد تصرف در بناهای مختلف.. ۱۴۳

نیازها و استانداردهای محیطی ساختمانهای فرهنگی آموزشی   ۱۴۵

دمای فضاهای داخلی ساختمان آموزشی وفرهنگی.. ۱۴۶

موارد حائز اهمیت درطراحی اقلیمی ساختمانهای فرهنگی آموزشی.. ۱۴۷

جلوگیری از اتلاف حرارت.. ۱۴۷

سایه بان .. ۱۵۰

مصالح ساختمانی.. ۱۵۱

استانداردهای فضایی سالن آمفی‌تئاتر.. ۱۵۲

آکوستیک.. ۱۵۲

بنابراین خواسته یک معمار در طراحی آکوستیک.. ۱۵۳

روشنایی و نورپردازی.. ۱۵۴

ضوابط ایمنی و حفاظتی.. ۱۵۵

ب) استانداردهای فضایی قرائت‌خانه‌ آقایان و خانمها   ۱۵۶

انواع چیدمان مختلف میز و صندلی.. ۱۵۹

مطالعه و مبلمان کتابخانه با مدول  و اشکال متفاوت همراه با فاصله استاندارد.. ۱۵۹

موجود بین آنها.. ۱۵۹

– انواع چیدمان مختلف میز و صندلی مطالعه با مدول و اشکال متفاوت همراه با فاصله استاندارد موجود بین آنها   ۱۶۱

ج) پارکینگ:.. ۱۶۲

آمفی تئاتر ( جزء فضاها) .. ۱۶۳

جایگاه تماشاگران و تنظیم زوایای دید.. ۱۶۳

چگونگی تعیین شیب کف سالن‌های نمایش.. ۱۶۵

جدول معرفی جزئیات طراحی ردیف صندلیها.. ۱۶۵

پشت صحنه .. ۱۶۶

جایگاه تماشاگران و تنظیم زوایای دید .. ۱۶۷

جدول معرفی جزئیات طراحی ردیف صندلیها.. ۱۷۲

عرصه اداری ( استانداردها – جزء فضاها).. ۱۷۲

استانداردها.. ۱۷۲

جزء فضاها.. ۱۷۲

نیازهای فضایی در انواع چیدمان اتاق جلسات غیر رسمی و رسمی.. ۱۷۴

عرصه خدماتی ( استانداردها – جزءفضاها) .. ۱۷۴

هواساز.. ۱۷۴

پارکینگ .. ۱۷۴

برنامه فیزیکی وایده های طراحی.. ۱۷۴

استانداردهای فضایی پروژه.. ۱۷۵

۸-۱-۱- معرفی حوزه های عملکردی پروژه.. ۱۷۶

حوزه مدیریت و بخش های اداری مجموعه.. ۱۷۷

۲) حوزه فعالیت های نمایشی و نمایشگاهی.. ۱۷۷

الف- فضاهای نمایشگاهی.. ۱۷۷

ب- فضاهای نمایشی.. ۱۷۸

۳)حوزه فعالیت های آموزشی و پژوهشی.. ۱۷۸

حوزه فعالیت های عمومی و خدماتی.. ۱۷۸

آشنایی با استانداردهای فضایی پروژه .. ۱۷۹

بخش اداری .. ۱۸۵

فضاهای آموزش نظری .. ۱۸۵

سالن اجتماعات .. ۱۸۵

محل تماشاچیان.. ۱۸۶

محل نشستن.. ۱۸۶

راهروها .. ۱۸۸

نمایان کردن.. ۱۸۸

دکوراتیو .. ۱۸۹

سرسرا یا لابی .. ۱۸۹

اتاق رختکن (تنفس بازیگران).. ۱۸۹

اتاق سخنرانی .. ۱۹۰

ایمنی از حریق.. ۱۹۰

اتاق پروژکتور و ملحقات آن .. ۱۹۰

کتابخانه .. ۱۹۱

گالری‌ها.. ۱۹۲

نورپردازی گالری‌ها.. ۱۹۳

رستوران .. ۱۹۶

 

فصل ۷  – برنامه فیزیکی و ایده های طراحی.. ۱۹۸

بررسی سرانه ها، متراژفضاهاو برنامه فیزیکی.. ۱۹۹

برنامه فیزیکی طرح: (مشخص کردن فضاهای اصلی و ریز فضاها به همراه سرانه و مساحت).. ۲۰۶

۲- شناخت معیارهای موردنظر براساس مبانی نظری طراحی   ۲۱۳

۸-۳- ایده های اولیه و خطوط اصلی طرح.. ۲۱۳

گام چهارم).. ۲۱۳

گام پنجم ).. ۲۱۴

گام ششم ).. ۲۱۴

گام هفتم ).. ۲۱۵

گام هشتم ).. ۲۱۵

شناخت و بررسی مصالح طرح.. ۲۱۵

شناخت سازه و تاسیسات طرح.. ۲۱۶

سالن اجتماعات .. ۲۱۷

کتابخانه.. ۲۱۷

رستوران.. ۲۱۷

اداری، آموزشی.. ۲۱۸

موتورخانه‌ ۲۱۸

تأسیسات برقی.. ۲۱۸

تأسیسات اطفاء حریق.. ۲۱۹

منابع و مأخذ .. ۲۲۰

فهرست منابع فارسی.. ۲۲۰

منابع اینترنتی :.. ۲۲۳

 

این رساله دارای  ۲۲۳ صفحه با فرمت ورد می باشد.

Par30cad 1

مشخصات

  • فرمت فایل: Word
  • حجم فایل: 11.7 مگابایت
  • منبع این فایل: پارسی کد / مرجع پروژه و آموزش
  • کسانی که نیاز به پروژه دارند می توانند با شماره پایین تماس گرفته تا در سریعترین زمان برایشان ایمیل گردد . ( ارسال پروژه ها رایگان نمی باشد ، در صورتی که به دنبال پروژه های رایگان هستید تماس نگیرید ) ۷۹۰۶ ۷۵۰ ۰۹۳۹ هاشمی

دانـــــلود

مطالب مرتبط با این نوشته